اخبار

تعطیلات عید و ارسال سفارشات

گروه: عمومی
۲۶ اسفند ۱۳۹۷

ضمن عرض تبریک سال نو،

با احترام به عرض می رسانیم انتشارات تا تاریخ 1398/1/17 تعطیل است.

در صورت ثبت سفارش و خرید اینترنتی کتاب، سفارش ها بعد از تاریخ مذکور ارسال خوهد شد.

دسته بندی موضوعی