اخبار

اطلاع رسانی

گروه: عمومی
۱۰ مهر ۱۳۹۷

اساتید گرامی ضمن عرض پوزش به اطلاع می رسانیم علی رغم اعلان های قبلی مبنی بر چاپ کتاب های  برنامه ریزی آموزشی و شیوه های اقناع و تبلیغ این دو کتاب برای ترم پاییز 97 چاپ نخواهد شد.

دسته بندی موضوعی