اخبار

کتاب مدیریت بازاریابی فرهنگی

۷ آبان ۱۳۹۶

کتاب «مدیریت بازاریابی فرهنگی »  توسط انتشارات ساکو منتشر شد. این کتاب منطبق با سرفصل های دانشگاه جامع علمی کاربردی تدوین شده است و دربرگیرنده مطالب زیر است:

دسته بندی موضوعی