اخبار

کتاب اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تأمین

۱۳ تیر ۱۳۹۶

کتاب «اصول و مبانی لجستیک وزنجیره تأمین» به زودی توسط انتشارات ساکو منتشر می شود.

دسته بندی موضوعی